FÖR-FLORIDA MODELLER samt MS 50 KA AUTOMATIC (modeller med halvnav)

Kullagren i fram- och baknaven på tidiga PUCH-modeller och MS 50 KA AUTOMATIC (som har halvnav)