ILO motorcykelmotorer

De ILO-motorer som berörs i denna avdelning är de 98cc- och 118cc-motorer som fanns i MONARK-cyklar på 1930-talet.

Avdelningen omfattar även delar och litteratur till 150cc-motorer, som fanns under 1950-talet i två utföraden.
Modeller från till exempel APOLLO och MONARK, drevs med ILO 150cc-motorer.

Under denna rubrik finns även delar mm. till ILO 175cc-motorn som satt i tex. MONARK M400 och M402.

Under 1950-talet fanns i Sverige även en nyare, fyrväxlad 175:a, dessa motorer fanns i MONARK M405 och en cykel för tävling, M450.

Det fanns även två 250cc-motorer från ILO på den svenska marknaden på 1950-talet, en encylindrig och en tvåcylindrig.