SHIMS

Shims används, genom att man kombinerar olika tjocklekar, till att justera axialspelet på t.ex. motorns axlar.