01 KOLV, CYLINDER, VEVAXEL & MOTORKÅPOR

I NSU 51ZT-motorer har det förekommit både kolvringar av T810- och T847-utförande.