05 KULLAGER, RULLAGER mm.

Kullagren i JB 128cc-motorn är:
Vevaxel, magnetsida, inre (närmast vevhuset): 6203.
Vevaxel, magnetsida, yttre; 6203-2Z.
Vevaxel, kopplingssida, inre (närmast vevhuset): 6203.
Vevaxel, kopplingssida, yttre: 6203-2Z.
Utgående axel, innanför kedjedrev: 6205-Z*.
Utgående axel, andra sidan: 6202.
* Lagrets kapsel vänds mot kedjedrevet.

Lagren i JB 150cc är:
Vevaxel, magnetsida inre (närmast vevhus): 6203.
Vevaxel, magnetsida yttre: 6203-2Z.
Vevaxel, kopplingssida inre (närmast vevhuset): 6203.
Vevaxel, kopplingssida yttre: 6203-2Z.
Utgående axel, innanför kedjedrevet: 6205-Z*.
Utgående axel, andra sidan: 6203.
*Kapseln vänds utåt, mot kedjedrevet.